Positieve psychologie

Letten op mogelijkheden

Met positieve psychologie wordt er gekeken naar wat iemand wèl kan, ondanks eventuele klachten en problemen. De stroming is de laatste jaren veel onderzocht met veelbelovende resultaten. Zo blijkt dat het letten op mogelijkheden vaak beter werkt dan het inzoomen op oorzaken van problemen. Dit laatste kan namelijk, paradoxaal genoeg, het probleem versterken in plaats van minimaliseren.

Positieve Psychologie 2.0 (Second Wave)

De laatste jaren is binnen de positieve psychologie een nieuwe richting die ook expliciet de negatieve’ ervaringen meeneemt. Vanuit de visie dat negatieve ervaringen bij het leven horen en onoverkomelijk zijn. Het gaat er dan ook niet om dat je deze moeilijkheden probeert te voorkomen of te vermijden, maar juist dat je ermee om leert te gaan. Dit is dan ook precies wat je leert tijdens de training.

Positive emotion Enjoy

Positieve emoties

Het hebben van positieve emoties verbreedt jouw blik op de wereld: je kun gebeurtenissen vanuit een groter perspectief bekijken. Daarnaast, als je regelmatig positieve emoties ervaart, bouw je aan kwaliteiten zoals veerkracht, optimisme en fysieke welzijn. Ook blijken positieve emoties, de effecten van negatieve emoties tegen te werken.

Sterke kanten

De positieve psychologie gaat ervan uit dat iedereen sterke karaktereigenschappen heeft. Het is van belang dat je deze sterke kanten ontdekt en ontwikkelt. Het is heel waardevol om sterke kanten breed te leren inzetten zodat je tot je recht komt. Dit zorgt namelijk voor een stijging in geluk, welzijn en tevredenheid over het leven. Daarnaast is van belang om goed te leren omgaan met de minder sterke kanten.

Betekenis

Betekenis geven aan je leven. Om jouw geluksgevoel te laten stijgen is het belangrijk dat je voldoening ervaart in jouw leven. Dit kun je bereiken door je in te zetten voor een doel waar je gepassioneerd over bent, en dat groter is dan jou zelf. Het werkt bevredigend om deel uit te maken van een groter geheel en om zingeving te brengen in je leven.